Tworząca stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 15 pi

Tworząca stożka jest o \(2\) dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe \(15π\). Tworząca stożka ma zatem długość:

Rozwiązanie

Krok 1. Wprowadzenie oznaczeń.
\(x\) - długość tworzącej stożka
\(x-2\) - długość promienia podstawy

Pole powierzchni bocznej stożka obliczymy ze wzoru:
$$P=\pi rl$$

Podstawiając nasze oznaczenia oraz dane z treści zadania otrzymamy:
$$15\pi=\pi\cdot(x-2)\cdot x \\
15=x^2-2x \\
x^2-2x-15=0$$

Krok 2. Rozwiązanie powstałego równania kwadratowego.
Współczynniki: \(a=1,\;b=-2,\;c=-15\)
$$Δ=b^2-4ac=(-2)^2-4\cdot1\cdot(-15)=4-(-60)=4+60=64 \\
\sqrt{Δ}=\sqrt{64}=8$$

$$x_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-2)-8}{2\cdot1}=\frac{2-8}{2}=\frac{-6}{2}=-3 \\
x_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-2)+8}{2\cdot1}=\frac{2+8}{2}=\frac{10}{2}=5$$

Ujemną wartość odrzucamy, bo długość nie może być ujemna, zatem zostaje nam, że długość tworzącej stożka jest równa \(x=5\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments