Trzy liczby

Suma trzech liczb wynosi 42. Różnica między dwiema najmniejszymi wynosi 6, a ich suma stanowi 4/3 największej liczby. Jakie trzy liczby spełniają te warunki?

  • Jedną z liczb jest 15
  • Tymi liczbami są 9, 15 i 18

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.