Trójkąt egipski

Trójkąt egipski to bardzo charakterystyczny trójkąt prostokątny o bokach długości \(3, 4\) oraz \(5\). Można więc powiedzieć, że trójkąt egipski jest jednym z trójkątów pitagorejskich.

Zobacz także: Trójkąt pitagorejski

A tak w ogóle, to dlaczego taki trójkąt nazywamy egipskim? Wszystko ma związek z historią i rozwojem imperium egipskiego. Egipcjanie byli dość dokładnym narodem i chcąc budować różne rzeczy pod kątem prostym bardzo często wykorzystywali do tego celu trójkąt prostokątny o bokach \(3, 4, 5\).

Jeżeli więc zaszła potrzeba zastosowania kąta prostego, to odkładano na jednym boku trzykrotność jakiejś miary (np. kija), na drugim boku odkładano czterokrotność tej miary i kiedy końcówki tych długości były oddalone od siebie o pięć jednostek, to można było być pewnym, że dany kąt jest prosty. Egipcjanie wykorzystywali ten sposób m.in. do wyznaczania granic poszczególnych terenów (co było bardzo przydatne zwłaszcza przy wyznaczaniu terenów zalewowych Nilu).
trójkąt egipski

Zobacz także: Twierdzenie Pitagorasa
Zobacz także: Trójkąt prostokątny
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments