Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne ABD i CBD są równoramienne. Obwód trapezu jest równy

Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne.

matura z matematykiObwód trapezu jest równy:

Rozwiązanie

Z treści zadania można wyciągnąć informację, że obydwa trójkąty są równoramienne, a w zasadzie to muszą być i równoramienne i prostokątne, bo trapez jest prostokątny więc \(|\sphericalangle DAB|=90°\). Dzięki tej obserwacji będziemy mogli poobliczać długości poszczególnych boków stosując albo własności trójkątów o kątach \(45°, 45°, 90°\) (bo takie kąty występują zawsze w trójkątach prostokątnych równoramiennych), albo stosując Twierdzenie Pitagorasa, albo wykorzystując własności trójkątów podobnych.

Krok 1. Obliczenie długości boków \(BC\) oraz \(CD\).
Jeżeli trójkąt \(CBD\) jest równoramienny to znaczy, że \(|BD|=|BC|=\sqrt{2}\). W ten oto sposób jesteśmy w stanie obliczyć także długość boku \(|DC|\) korzystając z Twierdzenia Pitagorasa:
$$(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2=|DC|^2 \\
2+2=|DC|^2 \\
|DC|^2=4 \\
|DC|=2 \quad\lor\quad |DC|=-2$$

Wartość ujemną oczywiście odrzucamy, zatem \(|DC|=2\).

Krok 2. Obliczenie długości boków \(AB\) oraz \(AD\).
Spójrzmy na trójkąt \(ABD\). Odcinki \(AB\) oraz \(AD\) mają jednakową miarę. Także tutaj do ich obliczenia możemy zastosować własności trójkątów o kątach \(45°, 45°, 90°\) (wiedząc że przeciwprostokątna jest równa \(\sqrt{2}\) bez problemu możemy stwierdzić, że w takim razie przyprostokątne mają długość \(1\)), ale jeśli nie dostrzegliśmy że to jest akurat taki trójkąt o charakterystycznych kątach, to możemy ułożyć prostą proporcję, korzystając z informacji że są to trójkąty podobne:
$$\frac{|DC|}{|DB|}=\frac{|DB|}{|AD|} \\
\frac{2}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{|AD|}$$

Mnożąc na krzyż otrzymamy
$$2=2|AD| \\
|AD|=1$$

Skoro odcinki \(AD\) oraz \(AB\) mają jednakową miarę, to możemy zapisać, że \(|AD|=1\) oraz \(|AB|=1\).

Krok 3. Obliczenie obwodu trapezu.
Znamy już wszystkie długości boków, zatem:
$$Obw=2+\sqrt{2}+1+1=4+\sqrt{2}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments