Tata Bartka przed wyjazdem z Krakowa do Warszawy analizuje niektóre bezpośrednie połączenia między tymi miastami

Tata Bartka przed wyjazdem z Krakowa do Warszawy analizuje niektóre bezpośrednie połączenia między tymi miastami. Do wyboru ma cztery połączenia przedstawione w poniższej tabeli.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Za przejazd w najkrótszym czasie należy zapłacić \(49zł\).
Zgodnie z rozkładem jazdy tylko przejazd autobusem trwa dłużej niż \(4\) godziny.
Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie czasu jazdy w każdym z połączeń.
Aby ocenić prawdziwość każdego ze zdań musimy obliczyć czas jazdy dla każdego połączenia:
I połączenie: \(4godz. 55min.\)
II połączenie: \(2godz. 40min.\)
III połączenie: \(3godz. 48min.\)
IV połączenie: \(2godz. 17min.\)

Krok 2. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Zgodnie z obliczeniami z poprzedniego kroku widzimy, że najkrótsze jest IV połączenie i faktycznie bilet kosztuje tutaj \(49zł\). Zdanie jest więc prawdą.

Krok 3. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Zgodnie z tym co obliczyliśmy w pierwszym kroku możemy stwierdzić, że faktycznie tylko przejazd autobusem trwa dłużej niż \(4\) godziny.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
nie umiem matmy

dziękuję bardzo<<<<<