Tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku jest równy

Tangens kąta \(α\) zaznaczonego na rysunku jest równy:

matura z matematyki

\(-\frac{\sqrt{3}}{3}\)
\(-\frac{4}{5}\)
\(-1\)
\(-\frac{5}{4}\)
Rozwiązanie:

Tangens kąta o wierzchołku w punkcie \((0,0)\), którego ramię pokrywa się z osią \(Ox\) można opisać wzorem \(tgα=\frac{y}{x}\), gdzie \(x\) oraz \(y\) to współrzędne dowolnego punktu leżącego na lewym ramieniu kąta. Najprościej będzie nam odczytać współrzędne punktu \(P=(-4;5)\), zatem \(tgα=\frac{5}{-4}=-\frac{5}{4}\).

Odpowiedź:

D. \(-\frac{5}{4}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments