Wybierz szkołę/klasę:

zbiory

Zbiory liczbowe

Zbiory to matematyczne przedstawienie grupy konkretnych, interesujących nas liczb. Generalnie zbiory możemy podzielić na skończone oraz nieskończone. Jak sama nazwa wskazuje – zbiory skończone mają skończoną liczbę elementów...

Przedziały liczbowe

Przedziały liczbowe są matematyczną prezentacją pewnego zakresu liczb, który nas interesuje. Za pomocą przedziałów będziemy więc mogli zapisać informację o tym, że jakaś liczba jest np. większa od \(7\) albo też, że jest większa o...

Liczby rzeczywiste

Co to są liczby rzeczywiste? Liczby rzeczywiste są to tak naprawdę wszystkie liczby jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, zarówno te wymierne jak i niewymierne. Tym samym zbiór liczb rzeczywistych jest największym zbiorem liczb...

Liczby niewymierne

Co to są liczby niewymierne? Liczbami niewymiernymi nazywamy wszystkie te liczby, których nie da się zapisać w formie ułamka zwykłego, którego licznik jest liczbą całkowitą, a mianownik jest różny od zera. To oznacza, że jest to p...

Liczby wymierne

Co to są liczby wymierne? Określenie co jest liczbą wymierną sprawia wielu osobom dość dużo problemów, dlatego wyjaśnijmy sobie wszelkie nieścisłości jakie mogą budzić naszą wątpliwość. Co do definicji liczbą wymierną nazwiemy każ...

Liczby całkowite

Co to są liczby całkowite? Konieczność wprowadzenia definicji liczb całkowitych wynikała z odkrycia liczb ujemnych i ich znaczenia w matematyce. To właśnie dzięki liczbom całkowitym możemy określać np. temperaturę powietrza, nieza...