Wybierz szkołę/klasę:

zbiory

Iloczyn zbiorów

Iloczyn zbiorów (nazywany często częścią wspólną) to zbiór, który zawiera elementy znajdujące się jednocześnie w jednym i drugim zbiorze. Symbolem jaki stosujemy przy zapisie iloczynu jest \(\cap\).

Różnica zbiorów

Różnica zbiorów to zbiór, który zawiera elementy pierwszego zbioru, które jednocześnie nie znalazły się w zbiorze drugim. Symbolem jaki stosujemy przy zapisie różnicy jest \(\setminus\).

Suma zbiorów

Suma zbiorów to zbiór, który zawiera wszystkie elementy znajdujące się w jednym lub drugim zbiorze. Symbolem jaki stosujemy przy zapisie sumy jest \(\cup\).

Zbiory liczbowe

Zbiory to matematyczne przedstawienie grupy konkretnych, interesujących nas liczb. Generalnie zbiory możemy podzielić na skończone oraz nieskończone. Jak sama nazwa wskazuje – zbiory skończone mają skończoną liczbę elementów...

Przedziały liczbowe

Przedziały liczbowe są matematyczną prezentacją pewnego zakresu liczb, który nas interesuje. Za pomocą przedziałów będziemy więc mogli zapisać informację o tym, że jakaś liczba jest np. większa od \(7\) albo też, że jest większa o...

Liczby rzeczywiste

Co to są liczby rzeczywiste? Liczby rzeczywiste są to tak naprawdę wszystkie liczby jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, zarówno te wymierne jak i niewymierne. Tym samym zbiór liczb rzeczywistych jest największym zbiorem liczb...