Wybierz szkołę/klasę:

ułamki

Liczba odwrotna i przeciwna

W tym temacie powiemy sobie czym jest liczba odwrotna oraz liczba przeciwna i podamy sobie kilka problematycznych przykładów związanych z tymi liczbami. Liczba odwrotna powstaje poprzez zamianę miejscami licznika i mianownika. To ...

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne zapisujemy w matematyce za pomocą cyfr i przecinka. To właśnie odróżnia je od ułamków zwykłych, które zapisujemy w formie liczb i kreski ułamkowej. Przecinek oddziela nam część całkowitą liczby od części ułamkowe...

Ułamki zwykłe

Pewnie już nieraz w swoim życiu spotkałeś się z takimi pojęciami jak „połowa”, „część”, „ćwierć”, „na pół” itd. Być może sobie jeszcze wtedy nie zdawałeś sprawy z tego, ale właśnie t...

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych jest bardzo podobne do porównywania liczb naturalnych, z tą tylko różnicą, że musimy porównywać do siebie poszczególne rzędy liczb (np. części dziesiąte, części setne itd.). Prawdopodobnie potrafi...

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych nie jest trudne, pod warunkiem że zrozumiemy podstawowe zasady, które umożliwią nam dokonanie skutecznego porównania. W jaki sposób dokonujemy porównywania ułamków zwykłych? Załóżmy, że dzielimy tort ...