Wybierz szkołę/klasę:

trójkąt

Trójkąt ostrokątny

Trójkąt ostrokątny charakteryzuje się tym, że wszystkie jego kąty wewnętrzne mają miarę mniejszą niż \(90°\). \(α\lt90°\) \(β\lt90°\) \(γ\lt90°\) Własności trójkąta ostrokątnego: Posiada trzy kąty ostre. Suma miar kątów jest równa...

Trójkąt

Trójkąt to podstawowa figura geometryczna, która ma trzy boki i trzy kąty: \(a,b,c\) – boki trójkąta \(h\) – wysokość trójkąta \(α,β,γ\) – kąty trójkąta Podstawowe informacje o trójkątach: Trójkąt ma zawsze trzy ...