Wybierz szkołę/klasę:

trójkąt

Pole trójkąta

W tym temacie omówimy sobie to w jaki sposób obliczyć pole trójkąta, na co należy zwracać uwagę przy zadaniach z trójkątami oraz poznamy różne wzory na pole trójkąta, począwszy od tych podstawowych, a kończąc na bardzo zaawansowan...

Trójkąt różnoboczny

Trójkąt różnoboczny to taki trójkąt, którego wszystkie boki mają różną długość. Ze względu na różną długość boków taki trójkąt nie posiada specjalnych własności, które moglibyśmy wykorzystać w zadaniach matematycznych, poza oczywi...

Trójkąt równoramienny

Trójkąt równoramienny to taki trójkąt, którego dwa boki są jednakowej długości. \(a\) – podstawa trójkąta \(b\) – ramiona trójkąta \(α\) – kąty przy podstawie \(β\) – kąt między ramionami trójkąta Własności...

Trójkąt równoboczny

Trójkąt równoboczny to trójkąt który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty o jednakowej mierze \(60°\). \(a\) – boki trójkąta \(h\) – wysokość trójkąta \(\frac{1}{3}h\) – długość od punktu przecięcia się wysok...

Trójkąt rozwartokątny

Trójkąt rozwartokątny jest wtedy, gdy jeden kąt wewnętrzny ma miarę powyżej \(90°\). \(α\gt90°\) \(β\lt90°\) \(γ\lt90°\) Charakterystyczne dla tego trójkąta jest to, że jedna z jego wysokości znajduje się poza trójkątem. Żeby ją w...

Trójkąt prostokątny

Trójkąt prostokątny charakteryzuje się tym, że jeden z jego kątów wewnętrznych ma miarę \(90°\) (czyli jest kątem prostym). \(α\lt90°\) \(β\lt90°\) Zwróć uwagę na to, że kąt prosty oznaczamy często symbolem kropki, nie musimy więc...