Wybierz szkołę/klasę:

trójkąt

Trójkąt równoramienny

Trójkąt równoramienny jest wtedy, kiedy trójkąt posiada dwa boki równej długości. Boki o równej długości nazywamy ramionami, natomiast trzeci bok nazywamy podstawą. Charakterystyczną własnością tego trójkąta jest to, że przy podst...

Trójkąt równoboczny

Trójkąt równoboczny to trójkąt który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty o jednakowej mierze 60o. α, β, γ = 60o Pole trójkąta równobocznego oprócz tradycyjnych wzorów można wyrazić także w następujący sposób: Wysokość trójkąt...

Trójkąt rozwartokątny

Trójkąt rozwartokątny jest wtedy, gdy jeden kąt wewnętrzny ma miarę powyżej 90o. α >90o β < 90o γ < 90o Charakterystyczne dla tego trójkąta jest to, że jego wysokości przecinają się poza trójkątem. Pewien problem może spr...

Trójkąt prostokątny

Trójkąt prostokątny jest wtedy, kiedy jeden kąt wewnętrzny ma miarę 90o (jest kątem prostym). α = 90o β < 90o γ < 90o Boki, które tworzą kąt prosty nazywamy przyprostokątnymi. Bok, który leży naprzeciwko kąta prostego nazywa...

Trójkąt ostrokątny

Trójkąt ostrokątny charakteryzuje to, że wszystkie kąty wewnętrzne mają miarę mniejszą niż 90o. α < 90o β < 90o γ < 90o Wszystkie wysokości tego trójkąta przecinają się wewnątrz trójkąta (przeciwnie niż trójkąt rozwartoką...

Trójkąt

Trójkąt ma zawsze trzy boki i trzy kąty. Jest to wielokąt o najmniejszej liczbie boków i kątów. Suma długości dwóch najkrótszych boków trójkąta jest większa od długości najdłuższego boku. Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 1...