Wybierz szkołę/klasę:

trójkąt

Trójkąt egipski

Trójkąt egipski to bardzo charakterystyczny trójkąt prostokątny o bokach długości \(3, 4\) oraz \(5\). Można więc powiedzieć, że trójkąt egipski jest jednym z trójkątów pitagorejskich. A tak w ogóle, to dlaczego taki trójkąt nazyw...

Trójkąt pitagorejski

Trójkąt pitagorejski to dość specyficzny trójkąt prostokątny, w którym długości wszystkich boków są liczbami naturalnymi. Najbardziej charakterystycznym trójkątem jest ten o długościach boków \(3, 4\) oraz \(5\), aczkolwiek istnie...

Kąty w trójkącie i czworokącie

Oto najważniejsze informacje o kątach w trójkącie i czworokącie, które przydadzą Ci się do rozwiązywania zadań z geometrii: Kąty w trójkącie: 1. Suma kątów w trójkącie wynosi \(180°\). 2. W trójkącie równobocznym wszystkie kąty we...

Wysokość trójkąta

Wysokość trójkąta to najkrótszy odcinek łączący bok trójkąta z przeciwległym wierzchołkiem. To oznacza, że wysokość pada zawsze pod kątem prostym (w przeciwnym wypadku nie byłby to najkrótszy bok). Na matematyce wysokość trójkąta ...

Pole trójkąta równobocznego

Trójkąt równoboczny jest dość szczególnym trójkątem, a to ze względu na to iż ma wszystkie boki równej długości. Z tego też względu wynika kilka ciekawych własności w tym wzór na pole trójkąta: Powyższy wzór jest bardzo przydatny,...

Obwód trójkąta

Obwód trójkąta obliczymy dodając do siebie długości wszystkich jego boków. Jeżeli więc w trójkącie mamy trzy boki oznaczone symbolami \(a,b,c\), to obwód trójkąta będziemy mogli zapisać jako: $$Obw=a+b+c$$ Powyższy wzór jest uniwe...