Wybierz szkołę/klasę:

statystyka

Reguła dodawania

Reguła dodawania jest obok reguły mnożenia jednym z ważniejszych pojęć w dziale kombinatoryki. Spróbujmy sobie zatem powiedzieć na czym ta reguła dodawania polega i przede wszystkim gdzie znajdzie ona swoje zastosowanie. Bardzo cz...

Mediana

Mediana to tak zwana wartość środkowa, którą wyznaczamy z jakiegoś zbioru liczb. To co jest jednak niezwykle istotne to fakt, iż liczby w tym zbiorze muszą być uporządkowane od najmniejszej do największej (precyzyjniej rzecz ujmuj...

Częstość występowania

Częstość występowania jest informacją, która opisuje nam ile razy uzyskaliśmy interesujący nas wynik w danym doświadczeniu losowym. Wyrażamy to wszystko za pomocą ułamka w postaci \(\frac{a}{n}\), gdzie \(a\) oznacza liczbę wystąp...

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo jest działem w którym obliczamy szanse na zaistnienie jakiegoś badanego zdarzenia losowego. W pewnym sensie prawdopodobieństwo jest wartością czysto teoretyczną, bo jeżeli przykładowo prawdopodobieństwo wyrzucen...

Reguła mnożenia

Reguła mnożenia jest podstawową metodą obliczania ilości zdarzeń, które występują w zadaniu. Aby zrozumieć istotę tej metody spójrzmy na prosty przykład:

Kombinatoryka

Kombinatoryka to dział matematyki, który pozwala nam obliczyć liczbę wszystkich kombinacji (czyli możliwości), które występują w danym zadaniu. Klasycznym przykładem zadań w których wykorzystujemy ten dział są wszelkie zadania zwi...