Wybierz szkołę/klasę:

statystyka

Mediana

Mediana to tak zwana wartość środkowa, którą wyznaczamy z jakiegoś zbioru liczb. To co jest jednak niezwykle istotne to fakt, iż liczby w tym zbiorze muszą być uporządkowane od najmniejszej do największej (precyzyjniej rzecz ujmuj...

Częstość występowania

Częstość występowania jest informacją, która opisuje nam ile razy uzyskaliśmy interesujący nas wynik w danym doświadczeniu losowym. Wyrażamy to wszystko za pomocą ułamka w postaci \(\frac{a}{n}\), gdzie \(a\) oznacza liczbę wystąp...

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo jest działem w którym obliczamy szanse na zaistnienie jakiegoś badanego zdarzenia losowego. W pewnym sensie prawdopodobieństwo jest wartością czysto teoretyczną, bo jeżeli przykładowo prawdopodobieństwo wyrzucen...

Reguła mnożenia

Reguła mnożenia jest podstawową metodą obliczania ilości zdarzeń, które występują w zadaniu. Aby zrozumieć istotę tej metody spójrzmy na prosty przykład:

Kombinatoryka

Kombinatoryka to dział matematyki, który pozwala nam obliczyć liczbę wszystkich kombinacji (czyli możliwości), które występują w danym zadaniu. Klasycznym przykładem zadań w których wykorzystujemy ten dział są wszelkie zadania zwi...

Odchylenie standardowe

Są to więc identyczne wzory jakie mieliśmy przy wariancji, tylko znajdują się one pod pierwiastkiem. Częściej spotkamy się raczej ze stosowaniem tego pierwszego wzoru, aczkolwiek drugi wzór ma ogromną zaletę – tylko raz potę...