Wybierz szkołę/klasę:

równania

Równania wymierne

Czym są równania wymierne? Jak rozwiązywać takie równania i jakie pułapki na nas czyhają w tym temacie? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w tym temacie. Równanie wymierne Równania wymierne charakteryzują się zazwyczaj tym, że w ich...

Rozwiązywanie równań kwadratowych

Rozwiązywanie równań kwadratowych odbywa się zazwyczaj przy wykorzystaniu tak zwanej delty. Jest to bardzo uniwersalna metoda i każde równanie kwadratowe możemy w ten sposób rozwiązać, choć w szczególnych przypadkach będziemy mogl...

Równania kwadratowe

Równanie kwadratowe zawiera w sobie niewiadomą, która jest podniesiona do potęgi drugiej (czyli potocznie mówiąc: do kwadratu). Przykładowe równania kwadratowe Zgodnie z tym co sobie zapisaliśmy, równaniami kwadratowymi będą przyk...

Metoda przeciwnych współczynników

Metoda przeciwnych współczynników jest drugim (obok metody podstawiania) najpopularniejszym sposobem rozwiązywania układu równań. Metoda ta polega na doprowadzeniu do sytuacji w której w obydwu równaniach mamy przy tej samej niewi...

Metoda podstawiania

Najpopularniejszą metodą, którą posługujemy się podczas rozwiązywania układu równań jest metoda podstawiania. Polega ona na tym, że z jednego równania wyznaczamy wartość jednej z niewiadomych i podstawiamy ją do drugiego równania....

Układ równań

Układ równań to połączenie przynajmniej dwóch równań. Na matematyce układy równań zapisujemy łącząc poszczególne równania klamrą, przykładowo: \[ \begin{cases} x+y=5\\ 2x+y=7 \end{cases} \qquad \qquad \begin{cases} 5x-3y=2x+3\\ 3x...