Wybierz szkołę/klasę:

potęgi

Potęgowanie iloczynu i ilorazu

Czasen zdarza się, że musimy podnieść do potęgi nie tylko jedną liczbę, ale jakiś iloczyn lub iloraz liczb. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić by nie popełnić błędu? A co zrobić w sytuacji kiedy w nawiasie mamy dodawanie......

Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza to uproszczona forma zapisu bardzo dużych lub bardzo małych liczb. Zobaczmy zatem na czym to uproszczenie polega i w jaki sposób będziemy z niego korzystać. Przykładem notacji wykładniczej jest zapis \(3\cdot10...

Kwadrat i sześcian liczby

Kwadrat liczby Na matematyce czasami będziemy mówić o tym, że dana liczba jest podniesiona do kwadratu. Co to oznacza? Kwadrat liczby oznacza podniesienie danej liczby do potęgi drugiej. Przykładowo „pięć do kwadratu” ...

Dzielenie potęg

Dzielenie potęg wykonujemy zazwyczaj przy wykorzystaniu poniższego wzoru, który rozwiewa wszelkie wątpliwości jak się powinniśmy zachować wykonując dzielenie potęg.

Mnożenie potęg

Mnożenie potęg wykonujemy wykorzystując poniższe wzory, dzięki którym unikniemy wszelkich wątpliwości i problemów na różnych sprawdzianach czy też testach. Zacznijmy od mnożenia potęg, które w swojej podstawie mają jednakowe liczb...