Wybierz szkołę/klasę:

liczby

Średnia ważona

Średnia ważona to specyficzny rodzaj średniej w której poszczególne liczby mają przyporządkowane poszczególne wagi. Taką średnią posługujemy się w momencie, kiedy chcemy położyć większy nacisk na jakieś liczby, tak aby miały one w...

Średnia geometryczna

Średnia geometryczna nieco różni się od standardowej średniej arytmetycznej, z którą to najczęściej mamy do czynienia. Średnią geometryczną wyliczamy jako pierwiastek z iloczynu wszystkich liczb, z których chcemy wyliczyć średnią....

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna jest możliwa do wyliczenia kiedy posiadamy dwie informacje – ile wynosi suma wszystkich liczb z których chcemy tą średnią wyliczyć oraz ile tych liczb jest. Najprościej przyjdzie nam zrozumieć czym jest ...