Wybierz szkołę/klasę:

Gimnazjum

Prostopadłe czy równoległe?

Prostopadłe czy równoległe? – W treści zadania pojawią się dwa matematyczne zapisy, opisujące położenie (prostopadłe lub równoległe) między prostymi a, b oraz c. Twoim zadaniem jest określenie, która z dwóch odpowiedzi opisu...

Zredukuj wyrazy podobne

Zredukuj wyrazy podobne – Twoim zadaniem jest poprawne obliczenie i uporządkowanie poniższych zapisów, zgodnie z zasadami algebry. Obliczone wartości wpisz w wyznaczonych okienkach, pamiętając, że między nimi jest już postaw...

Oblicz długość boku kwadratu

Oblicz długość boku kwadratu – Naszym zadaniem jest obliczenie długości boku kwadratu, znając jego pole powierzchni. To ćwiczenie jest z pozoru łatwe, ale główną trudnością jest tutaj poprawna zamiana jednostek, gdyż w odpow...