Wybierz szkołę/klasę:

Gimnazjum

Odczytaj współrzędne punktu

Odczytaj współrzędne punktu – Spójrz na grafikę i odczytaj położenie punktu P w układzie współrzędnych. Prawidłowy wynik wpisz w wyznaczonych na dole polach, wpisując w pierwszym okienku wartość X, a w drugim wartość Y. Zada...

Czy dana liczba spełnia nierówność?

Czy dana liczba spełnia nierówność? – Poniżej wyświetlać Ci się będą różne przykłady związane z nierównościami. Twoim zadaniem jest określenie, czy prezentowana wartość X spełnia tę nierówność, czy też nie. Zadania polecane ...

Nierówności liniowe (proste)

Nierówności liniowe (proste) – Na ekranie pojawi Ci się przykład związany z prostą nierównością liniową. Twoim zadaniem jest wskazanie jednej z czterech odpowiedzi, która jest poprawnym rozwiązaniem. Zwróć szczególną uwagę n...

Figury podobne

Figury podobne – Na ekranie wyświetlą Ci się wymiary pewnego prostokąta. Twoim zadaniem jest odnalezienie spośród trzech odpowiedzi takiego prostokąta, który z matematycznej definicji jest podobny do prostokąta wymienionego ...