Wybierz szkołę/klasę:

Gimnazjum

Usuń niewymierność z mianownika

Usuń niewymierność z mianownika – Na ekranie wyświetlać Ci się będą przykłady, w których została usunięta niewymierność z mianownika. Niestety tylko niektóre z nich zostały obliczone poprawnie. Twoim zadaniem jest odpowiadan...