Wybierz szkołę/klasę:

Gimnazjum

Symetrie w układzie współrzędnych

Symetrie w układzie współrzędnych – Na samej górze ekranu wyświetlą Ci się współrzędne punktu A. Twoim zadaniem jest określenie jakie współrzędne będzie mieć ten punkt jeśli wykonamy symetrię względem osi X, osi Y oraz począ...

Zamiana jednostek objętości

Zamiana jednostek objętości – To ćwiczenie sprawdza, czy potrafisz już poprawnie zamieniać jednostki objętości. Po lewej stronie wyświetlą Ci się cztery różne miary, a Twoim zadaniem jest dopasowanie puzzli w taki sposób, by...

Zamiana jednostek powierzchni

Zamiana jednostek powierzchni – Potrafisz już zamieniać jednostki powierzchni? To ćwiczenie wymaga od Ciebie dopasowania poszczególnych puzzli w taki sposób, by wartości po lewej stronie układanki były równe tym po prawej. J...