Wybierz szkołę/klasę:

funkcje

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa określana jest wzorem \(f(x)=ax+b\), gdzie \(a\) i \(b\) są współczynnikami funkcji. Współczynnik \(a\) nazywamy też potocznie współczynnikiem kierunkowym, bo jak się za chwilę okaże, będzie od odpowiadał za kierun...

Dziedzina funkcji

Dziedzina funkcji to zbiór wszystkich argumentów (czyli iksów) dla których funkcja przyjmuje jakąś wartość. Bardzo często dziedziną funkcji jest po prostu zbiór liczb rzeczywistych, co oznacza że funkcja przyjmuje wartości dla dow...

Miejsca zerowe funkcji

Miejsce zerowe funkcji to taki argument \(x\) dla którego funkcja przyjmuje wartość \(y=0\). Obrazowo rzecz ujmując będzie to miejsce przecięcia się wykresu funkcji z osią iksów, które bardzo często oznaczamy symbolem \(x_{o}\). B...

Argumenty i wartości funkcji

Argumenty funkcji to iksy. Wartości funkcji to igreki. Możemy więc powiedzieć, że jeżeli mamy dany wzór funkcji to: Argumenty – to liczby które podstawiamy do wzoru funkcji. Wartości – to liczby, które otrzymujemy z po...

Funkcje

Funkcje to jeden z największych działów na matematyce, a dobre zrozumienie tego zagadnienia pomaga w opanowaniu kolejnych działów. Powiedzmy sobie zatem czym są funkcje, o co w nich chodzi i jak je możemy opisywać? Co to jest funk...