Wybierz szkołę/klasę:

funkcje

Monotoniczność funkcji

Funkcje możemy podzielić na monotoniczne i niemonotoniczne. Do funkcji monotonicznych możemy zaliczyć funkcje rosnące, malejące oraz stałe (to są trzy główne rodzaje), a także funkcje niemalejące i nierosnące. Do funkcji niemonoto...

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Aby wyliczyć miejsce zerowe funkcji kwadratowej musimy przyrównać jej wzór do zera. To oznacza, że miejsca zerowe będziemy wyliczać dokładnie tak samo jak rozwiązuje się równania kwadratowe. Jeżeli chcesz przypomnieć sobie wiedzę ...

Wykres funkcji kwadratowej

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, która może mieć ramiona skierowane do góry albo do dołu. Przykładowo: Temat poświęcony wykresowi funkcji kwadratowej zaczniemy od umiejętności rysowania paraboli. Kiedy chcieliśmy naryso...

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa to obok funkcji liniowej najpopularniejsza funkcja z jaką spotykamy się na matematyce. To co odróżnia funkcję kwadratową od liniowej to występowanie potęgi przy niewiadomej \(x\). Jak sama nazwa wskazuje –...

Wykres funkcji liniowej

Wykres funkcji liniowej jest linią prostą (co sugeruje zresztą sama nazwa funkcji). W tym temacie powiemy sobie jak rysować wykresy funkcji liniowej oraz jakie kluczowe informacje z takiego wykresu możemy odczytać. Jak narysować w...