Wybierz szkołę/klasę:

ciągi

Ciąg geometryczny

Ciąg geometryczny to taki ciąg liczb w którym każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o tak zwany iloraz ciągu arytmetycznego, który zapisujemy symbolem \(q\). Można więc powiedzieć, że ciąg geometryczny polega na tym, że ka...

Suma ciągu arytmetycznego

Aby więc obliczyć np. sumę dziesięciu pierwszych wyrazów \(S_{10}\) potrzebujemy znać wartość pierwszego i dziesiątego wyrazu. Sumę tych dwóch wyrazów musimy następnie podzielić zgodnie ze wzorem przez \(2\) i całość pomnożyć prze...

Ciąg arytmetyczny

Ciąg arytmetyczny to taki ciąg liczb w którym każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o tak zwaną różnicę ciągu arytmetycznego, którą zapisujemy symbolem \(r\). Można więc powiedzieć, że ciąg arytmetyczny polega na tym, że k...