Wybierz szkołę/klasę:

bryły

Objętość ostrosłupa

W tym temacie powiemy sobie jak obliczyć objętość ostrosłupa, zapoznamy się przede wszystkim ze wzorem na objętość oraz rozwiążemy sobie przykładowe zadania. Dla przypomnienia warto dodać, że objętość graniastosłupów obliczaliśmy ...

Objętość graniastosłupa

W tym temacie powiemy sobie jak obliczyć objętość graniastosłupa oraz rozwiążemy wspólnie kilka zadań związanych z objętością graniastosłupa. Bardzo często obliczając objętość nie będziemy liczyć oddzielnie pola powierzchni tylko ...