Wybierz szkołę/klasę:

bryły

Ostrosłup prawidłowy

Ostrosłup prawidłowy to ostrosłup, który w swojej podstawie ma figurę foremną i którego wysokość pada na środek tej podstawy. Gdyby ktoś nie pamiętał to przypomnę, że figura foremna to taka, która ma wszystkie boki i kąty jednakow...

Graniastosłup prawidłowy

Graniastosłup prawidłowy to graniastosłup, który w swojej podstawie ma figurę foremną, a wszystkie ściany boczne tej bryły są prostokątami prostopadłymi do podstawy. Dla przypomnienia – figura foremna to taka, której wszystk...

Kula

Kula to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu koła (lub półkola) wokół prostej zawierającej średnicę. W przeciwieństwie do walca czy stożka nie będziemy tutaj mieli żadnej podstawy bryły. Kluczową miarą kuli (wykorzystywa...

Stożek

Stożek to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu trójkąta. Stożek w przeciwieństwie do walca ma tylko jedną podstawę w kształcie koła. Kluczowymi miarami w stożku są promień podstawy, wysokość stożka, tworząca stożka oraz ...

Walec

Walec to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu prostokąta. Charakterystyczną cechą walca jest to, że posiada on dwie podstawy (dolną i górną), a każda z nich jest w kształcie koła. Kluczowymi długościami w walcu są promie...