Sześcian połowy liczby 3 4/5-0,6:1/8 wynosi

Sześcian połowy liczby \(3\frac{4}{5}-0,6:\frac{1}{8}\) wynosi:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości początkowej liczby.
Obliczmy najpierw wartość podanej liczby (pamiętając o kolejności wykonywania działań - czyli najpierw mnożenie):
$$3\frac{4}{5}-0,6:\frac{1}{8}=\frac{19}{5}-\frac{3}{5}\cdot8=\frac{19}{5}-\frac{24}{5}=-\frac{5}{5}=-1$$

Krok 2. Obliczenie sześcianu połowy liczby.
Otrzymaliśmy wartość \(-1\). Połowa tej liczby to w takim razie \(-\frac{1}{2}\). Musimy jeszcze obliczyć sześcian tej połowy, czyli:
$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments