Suma wszystkich rozwiązań równania (2x-1)(2x-2)(x+2)=0 jest równa

Suma wszystkich rozwiązań równania \((2x-1)(2x-2)(x+2)=0\) jest równa:

Rozwiązanie

W tym zadaniu musimy postąpić tak, jak przy postaci iloczynowej, czyli musimy przyrównać wartość każdego z nawiasów do zera. W związku z tym:
$$2x-1=0 \quad\lor\quad 2x-2=0 \quad\lor\quad x+2=0 \\
2x=1 \quad\lor\quad 2x=2 \quad\lor\quad x=-2 \\
x=\frac{1}{2} \quad\lor\quad x=1 \quad\lor\quad x=-2$$

Suma rozwiązań tego równania wynosi więc:
$$\frac{1}{2}+1+(-2)=-\frac{1}{2}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments