Suma pierwiastków równania (x-2)(x+1)(x-3)=0 jest równa

Suma pierwiastków równania \((x-2)(x+1)(x-3)=0\) jest równa:

Rozwiązanie

Pierwiastki równania to tak naprawdę rozwiązania równania. Nasze równanie jest zapisane w postaci iloczynowej, zatem aby jego wartość była równa zero, to któryś z nawiasów musi dać wartość równą zero, zatem:
$$x-2=0 \quad\lor\quad x+1=0 \quad\lor\quad x-3=0 \\
x=2 \quad\lor\quad x=-1 \quad\lor\quad x=3$$

Suma pierwiastków (czyli rozwiązań) jest równa:
$$2-1+3=4$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments