Suma liczby odwrotnej do liczby -43/5 i liczby przeciwnej do liczby 18/23 jest równa

Suma liczby odwrotnej do liczby \(-4\frac{3}{5}\) i liczby przeciwnej do liczby \(\frac{18}{23}\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie wartości liczby odwrotnej.
Aby poznać liczbę odwrotną do liczby \(-4\frac{3}{5}\) musimy najpierw zamienić ją na ułamek niewłaściwy:
$$-4\frac{3}{5}=-\frac{23}{5}$$

Dopiero teraz możemy stwierdzić, że liczbą odwrotną jest \(-\frac{5}{23}\).

Krok 2. Ustalenie wartości liczby przeciwnej.
Aby poznać liczbę przeciwną do liczby \(\frac{18}{23}\) musimy po prostu postawić przed nią minusa, zatem liczbą przeciwną będzie \(-\frac{18}{23}\).

Krok 3. Obliczenie sumy liczb.
Suma liczby odwrotnej oraz liczby przeciwnej będzie zatem równa:
$$-\frac{5}{23}+\left(-\frac{18}{23}\right)=-1$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments