Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną

Suma liczb \(x\) i \(y\) jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczby \(x\) i \(y\) są różnych znaków.
Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama.
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest prawdą. Wiemy, że liczba \(x\) jest dodatnia. Aby iloczyn tych liczb był liczbą ujemną, to druga liczba (czyli \(y\)) musi być zatem ujemna.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest nieprawdą. Owszem, może tak się zdarzyć, że na osi odległość tych liczb od zera będzie jednakowa (np. gdy \(x=2\) oraz \(y=-2\), wtedy iloczyn jest równy \(2\cdot(-2)=-4\)), ale nie jest to reguła. Równie dobrze mogą to być liczby \(x=2\) oraz \(y=-3\) i wtedy iloczyn tych liczb wyniesie \(2\cdot(-3)=-6\), czyli także będzie liczbą ujemną.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) FAŁSZ

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments