Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest

Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

sześć razy dłuższa od wysokości walca
trzy razy dłuższa od wysokości walca
dwa razy dłuższa od wysokości walca
równa wysokości walca
Rozwiązanie:

Pole powierzchni bocznej stożka możemy zapisać wzorem: \(πrl\)
Pole powierzchni bocznej walca możemy zapisać jako: \(2πrH\)
Skoro pola są sobie równe to:
$$πrl=2πrH \quad\bigg/:πr \\
l=2H$$

Z powyższej analizy wynika, że tworząca stożka jest dwa razy dłuższa od wysokości walca.

Odpowiedź:

C. dwa razy dłuższa od wysokości walca

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments