Stosunek obwodów dwóch sześciokątów foremnych wynosi 3/4 a długość boku większego z nich jest równa 12cm

Stosunek obwodów dwóch sześciokątów foremnych wynosi \(\frac{3}{4}\) a długość boku większego z nich jest równa \(12cm\). Mniejszy sześciokąt foremny ma bok długości:

Rozwiązanie

Z treści zadania wynika, że skala podobieństwa dwóch figur jest równa \(k=\frac{3}{4}\). Skoro więc bok większego sześciokąta foremnego ma długość \(12cm\), to bok mniejszego sześciokąta (oznaczmy go sobie jako \(a\)) będzie mieć długość:
$$a=k\cdot12cm \\
a=\frac{3}{4}\cdot12cm \\
a=9cm$$

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
ViscerA

Odpowiedź D to jedyna odpowiedź w której sześciokąt ma krótszy bok :v