Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60km/h

Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie \(4\) godzin wyniosła \(60\frac{km}{h}\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

Aby czas przejazdu był o \(1\) godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić \(80\frac{km}{h}\).
Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa \(40\frac{km}{h}\), to czas przejazdu byłby równy \(6\) godzin.
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest prawdą. Skoro samochód jechał z prędkością \(60\frac{km}{h}\) przez \(4\) godziny, to przejechał on trasę:
$$4h\cdot60\frac{km}{h}=240km$$

Gdyby trasę \(240km\) chcieć pokonać w trzy godziny, to prędkość musiałaby wynieść:
$$240km:3h=80\frac{km}{h}$$

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest prawdą. Wiemy już, że trasa ma długość \(240km\), więc przy średniej prędkości \(40\frac{km}{h}\) czas przejazdu będzie równy:
$$240km:40\frac{km}{h}=6h$$

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments