Średnia arytmetyczna zestawu liczb a,b,c,d jest równa 20

Średnia arytmetyczna zestawu liczb \(a,b,c,d\) jest równa \(20\). Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb \(a-10, b+30, c, d\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie sumy liczb \(a, b, c, d\).
Jeżeli średnia czterech liczb jest równa \(20\), to suma tych liczb będzie równa \(4\cdot20=80\). Możemy to też zapisać, korzystając ze wzoru na średnią arytmetyczną:
$$śr=\frac{a+b+c+d}{4} \\
20=\frac{a+b+c+d}{4} \\
a+b+c+d=80$$

Krok 2. Obliczenie średniej arytmetycznej nowego zestawu.
Nowa średnia arytmetyczna będzie wynosić:
$$śr=\frac{a-10+b+30+c+d}{4} \\
śr=\frac{(a+b+c+d)+20}{4} \\
śr=\frac{80+20}{4} \\
śr=\frac{100}{4} \\
śr=25$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments