Średnia arytmetyczna pięciu ocen cząstkowych Jacka jest równa 3,4. Jaką średnią ocen będzie miał Jacek

Średnia arytmetyczna pięciu ocen cząstkowych Jacka jest równa \(3,4\). Jaką średnią ocen będzie miał Jacek, gdy otrzyma jeszcze czwórkę?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie sumy wszystkich ocen Jacka.
Skoro Jacek ma pięć ocen i ich średnia jest równa \(3,4\), to suma wszystkich ocen jest równa:
$$5\cdot3,4=17$$

Krok 2. Obliczenie nowej średniej ocen.
Dotychczasowa suma ocen Jacka to \(17\). Jak zdobędzie jeszcze jedną czwórkę, będzie miał już sześć ocen, a ich suma wyniesie \(17+4=21\). To oznacza, że nowa średnia ocen będzie równa:
$$\frac{21}{6}=3,5$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments