Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5x+6, 6x+7, 7x+8, 8x+9, 9x+10, jest równa 8

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: \(5x+6, 6x+7, 7x+8, 8x+9, 9x+10\), jest równa \(8\). Wtedy \(x\) jest równe:

Rozwiązanie

Skoro średnia arytmetyczna tych pięciu liczb jest równa \(8\), to możemy zapisać, że:
$$\frac{5x+6+6x+7+7x+8+8x+9+9x+10}{5}=8 \\
\frac{35x+40}{5}=8 \quad\bigg/\cdot5 \\
35x+40=40 \\
35x=0 \\
x=0$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments