Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5, x, 1, 3, 1 jest równa 3. Wtedy

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: \(5, x, 1, 3, 1\) jest równa \(3\). Wtedy:

\(x=2\)
\(x=3\)
\(x=4\)
\(x=5\)
Rozwiązanie:

Układamy równanie ze średnią arytmetyczną pięciu liczb, którego rozwiązaniem będzie właśnie niewiadoma \(x\), zatem:
$$\frac{5+x+1+3+1}{5}=3 \quad\bigg/\cdot5 \\
10+x=15 \\
x=5$$

Odpowiedź:

D. \(x=5\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments