Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \(x,3,1,4,1,5,1,4,1,5\) jest równa \(3\). Wtedy:

\(x=2\)
\(x=3\)
\(x=4\)
\(x=5\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Zapisanie odpowiedniego wzoru na średnią arytmetyczną.

Mamy \(10\) liczb, więc ich średnią arytmetyczną możemy zapisać wzorem:
$$\frac{x+3+1+4+1+5+1+4+1+5}{10}=3$$

Krok 2. Obliczenie wartości \(x\).

$$\frac{x+3+1+4+1+5+1+4+1+5}{10}=3 \quad\bigg/\cdot10 \\
x+25=30 \\
x=5$$

Odpowiedź:

D. \(x=5\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments