Średnia arytmetyczna czterech liczb: x-1, 3x, 5x+1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że

Średnia arytmetyczna czterech liczb: \(x-1\), \(\;3x\), \(\;5x+1\) i \(7x\) jest równa \(72\). Wynika stąd, że:

\(x=9\)
\(x=10\)
\(x=17\)
\(x=18\)
Rozwiązanie:

Z treści zadania układamy następujące równanie:
$$\frac{(x-1)+(3x)+(5x+1)+(7x)}{4}=72 \\
16x=288 \\
x=18$$

Odpowiedź:

D. \(x=18\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments