Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 2, 3x, 3x+2, 3x+4 jest równa 13/2

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: \(2\), \(3x\), \(3x+2\), \(3x+4\) jest równa \(\frac{13}{2}\). Wynika stąd, że:

Rozwiązanie

Korzystając ze wzoru na średnią arytmetyczną, możemy zapisać, że:
$$\frac{2+3x+3x+2+3x+4}{4}=\frac{13}{2} \\
\frac{9x+8}{4}=\frac{13}{2} \\
9x+8=26 \\
9x=18 \\
x=2$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments