Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

Spodnie po obniżce ceny o \(30\%\) kosztują \(126zł\). Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

\(163,80zł\)
\(180zł\)
\(294zł\)
\(420zł\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wypisanie danych z zadania.

Spodnie przed obniżką kosztowały \(x\).
Po obniżce o \(30\%\) kosztują \(x-0,3x=0,7x\) i wiemy, że jest to wartość równa \(126zł\).

Krok 2. Obliczenie wartości spodni przed obniżką.

Skorzystamy tutaj z prostej proporcji.
$$0,7x=126zł \\
0,1x=18zł \\
x=180zł$$

Odpowiedź:

B. \(180zł\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments