Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie

Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie wypadnie orzeł jest równe:

\(\frac{1}{4}\)
\(\frac{3}{8}\)
\(\frac{1}{2}\)
\(\frac{3}{4}\)
Rozwiązanie:

Każdy kolejny rzut monetą jest zdarzeniem niezależnym. Nie ma więc znaczenia jakie wartości wypadły na monetach w pierwszym czy drugim rzucie. W każdym rzucie mamy możliwość otrzymania jednego z dwóch wyników – orła lub reszkę. Stąd też prawdopodobieństwo wypadnięcia orła czy to w trzecim, czy w jakimkolwiek innym rzucie jest równe \(\frac{1}{2}\).

Odpowiedź:

C. \(\frac{1}{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments