Rysunek przedstawia ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS. Kątem między krawędzią CS

Rysunek przedstawia ostrosłup prawidłowy czworokątny \(ABCDS\).

rysunek przedstawia ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS

Kątem między krawędzią \(CS\), a płaszczyzną podstawy tego ostrosłupa, jest kąt:

\(DCS\)
\(ACS\)
\(OSC\)
\(SCB\)
Rozwiązanie:

Poszukujemy nazwy następującego kąta:

kątem między krawędzią CS a płaszczyzną podstawy tego ostrosłupa jest kąt

Należy pamiętać, że środkowa litera w zapisie nazewnictwa kątów oznacza wierzchołek danego kąta.
Kątem między krawędzią \(CS\), a płaszczyzną podstawy ostrosłupa będzie więc kąt \(ACS\).

Tak na marginesie, to równie dobrze moglibyśmy napisać, że byłby to kąt \(OCS\), albo \(SCO\), ale takich odpowiedzi nie mamy, więc na pewno będzie to \(ACS\).

Odpowiedź:

B. \(ACS\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments