Rysunek przedstawia fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wszystkie krawędzie mają po 2 cm długości

Rysunek przedstawia fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wszystkie krawędzie mają po \(2 cm\) długości.

egzamin ósmoklasistya) Uzupełnij powyższy rysunek – dorysuj brakujący element siatki ostrosłupa.

b) Oblicz łączną długość wszystkich krawędzi tego ostrosłupa.

Rozwiązanie

a) Uzupełniona siatka może wyglądać następująco:
egzamin ósmoklasisty

b) Ostrosłup mający w podstawie czworokąt (czyli liczba boków wynosi \(n=4\)) będzie mieć osiem krawędzi (bo liczba krawędzi ostrosłupa jest równa \(2n\), czyli \(2\cdot4=8\)). Skoro każda krawędź ma długość \(2cm\), to łączna suma krawędzi wyniesie:
$$8\cdot2cm=16cm$$

Odpowiedź

a) są trzy możliwości (patrz rysunek)
b) \(16cm\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
amogus

very cool