Rozwiązaniem równania x^2(x+1)=x^2-8 jest

Rozwiązaniem równania \(x^2(x+1)=x^2-8\) jest:

\(-9\)
\(-2\)
\(2\)
\(7\)
Rozwiązanie:

$$x^2(x+1)=x^2-8 \\
x^3+x^2=x^2-8 \\
x^3=-8 \\
x=-2$$

Odpowiedź:

B. \(-2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments