Rozwiązaniem równania x-6/2x-4=2/3 jest liczba

Rozwiązaniem równania \(\frac{x-6}{2x-4}=\frac{2}{3}\) jest liczba:

Rozwiązanie

To równanie najprościej będzie rozwiązać metodą mnożenia na krzyż:
$$\frac{x-6}{2x-4}=\frac{2}{3} \\
3\cdot(x-6)=2\cdot(2x-4) \\
3x-18=4x-8 \\
-x=10 \\
x=-10$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments