Rozwiązaniem równania x√3+2=2x-8 jest liczba

Rozwiązaniem równania \(x\sqrt{3}+2=2x-8\) jest liczba:

Rozwiązanie

Przenosząc "iksy" na jedną stronę oraz liczby na drugą, otrzymamy:
$$x\sqrt{3}+2=2x-8 \\
x\sqrt{3}-2x=-8-2 \\
x\sqrt{3}-2x=-10$$

Jak rozwiązać tego typu równanie? Musimy po lewej stronie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Wspólnym czynnikiem \(x\sqrt{3}\) oraz \(-2x\) jest oczywiście \(x\), zatem:
$$x\sqrt{3}-2x=-10 \\
x(\sqrt{3}-2)=-10 \\
x=\frac{-10}{\sqrt{3}-2}$$

Krok 2. Usunięcie niewymierności z mianownika.
Obliczony przed chwilą wynik jest jak najbardziej poprawny, ale nie znalazł się on w proponowanych odpowiedziach. To dlatego, że powinniśmy jeszcze usunąć niewymierność z mianownika. W tym celu musimy licznik oraz mianownik pomnożyć przez \(\sqrt{3}+2\) (uwaga na znaki!), dzięki czemu w mianowniku otrzymamy wzór skróconego mnożenia \((a-b)(a+b)=a^2-b^2\). W związku z tym:
$$x=\frac{-10}{\sqrt{3}-2} \\
x=\frac{-10\cdot(\sqrt{3}+2)}{(\sqrt{3}-2)\cdot(\sqrt{3}+2)} \\
x=\frac{-10\sqrt{3}-20}{3-4} \\
x=\frac{-10\sqrt{3}-20}{-1} \\
x=10\sqrt{3}+20=10(\sqrt{3}+2)=10(2+\sqrt{3})$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments