Rozwiązaniem równania x+2/3=5/6 jest liczba

Rozwiązaniem równania \(\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{5}{6}\) jest liczba:

Rozwiązanie

Do zadania można podejść na różne sposoby, można byłoby przykładowo zacząć od wymnożenia obydwu stron równania przez \(6\), tak aby pozbyć się wszystkich ułamków. Nie mniej jednak, najszybszym sposobem będzie chyba wymnożenie tego na krzyż, zatem:
$$\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{5}{6} \\
(x+2)\cdot6=3\cdot5 \\
6x+12=15 \\
6x=3 \\
x=\frac{1}{2}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments