Rozwiązaniem równania 3x-1/7x+1=2/5 jest

Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest:

\(1\)
\(\frac{7}{3}\)
\(\frac{4}{7}\)
\(7\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Zapisanie założeń do naszego równania.

Mianownik musi być różny od zera, więc:
$$7x+1\neq0 \\
7x\neq-1 \\
x\neq-\frac{1}{7}$$

Krok 2. Rozwiązanie równania.

Najprościej będzie tu zastosować tzw. „mnożenie na krzyż”.
$$(3x-1)\cdot5=2\cdot(7x+1) \\
15x-5=14x+2 \\
x=7$$

Krok 3. Sprawdzamy, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne z naszymi założeniami.

\(x=7\) jest zgodne z naszym założeniem, więc jest to poprawne rozwiązanie.

Odpowiedź:

D. \(7\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments