Rozwiązaniem równania 2x-4/3-x=4/3 jest liczba

Rozwiązaniem równania \(\frac{2x-4}{3-x}=\frac{4}{3}\) jest liczba:

\(x=0\)
\(x=\frac{12}{5}\)
\(x=2\)
\(x=\frac{25}{11}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Zapisanie założeń do zadania.

Z racji tego iż w mianowniku nie może znaleźć się liczba zero, to musimy napisać założenia do naszego równania:
$$3-x\neq0 \\
x\neq3$$

Gdyby wśród obliczonych rozwiązań tego równania pojawiła się liczba \(3\), to zgodnie z założeniami musielibyśmy ją odrzucić.

Krok 2. Rozwiązanie równania.

To równanie najprościej będzie rozwiązać metodą mnożenia na krzyż, dzięki czemu otrzymamy:
$$(2x-4)\cdot3=(3-x)\cdot4 \\
6x-12=12-4x \\
10x-12=12 \\
10x=24 \\
x=\frac{24}{10}=\frac{12}{5}$$

Odpowiedź:

B. \(x=\frac{12}{5}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments