Rozwiąż równanie (x^3+27)(x^2-16)=0

Rozwiąż równanie \((x^3+27)(x^2-16)=0\).

Rozwiązanie

Równanie przedstawione jest w postaci iloczynowej, zatem aby całość była równa zero, to któryś z nawiasów musi dać nam wartość równą zero. W związku z tym:
$$(x^3+27)(x^2-16)=0 \\
x^3+27=0 \quad\lor\quad x^2-16=0 \\
x^3=-27 \quad\lor\quad x^2=16 \\
x=-3 \quad\lor\quad x=4 \quad\lor\quad x=-4$$

Odpowiedź

\(x=-3 \lor x=4 \lor x=-4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments